• Dr. Can Ceylan
  • Dr. Can Ceylan
  • Dr. Can Ceylan
  • Dr. Can Ceylan
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Ulusal Değerlerimiz

Nazım ve Ritsos

Nazım ve  Yannis Ritsos Yaşadıkları zaman diliminde bağımsız, humanist ve evrensel duruşlarıyla tüm insanlığa mal olmuş çağdaş ozanlar vardır. Nazım Hikmet, Pablo Neruda ve Louis Aragon ile birlikte çağımızın en büyük...

Tevfik Fikret - Hak bellediği yolda yalnız kalmayı göze alan şair

HAK BELLEDİĞİ YOLDA YALNIZ KALMAYI GÖZE ALAN ŞAİR: TEVFİK FİKRETYaşamı hak edişin başka bir adı ve kaçınılmaz gerçekse ölüm; göğsünü gere gere karşılayabilmeli onu insan. Vakti gelip kapı çalındığında; geride...

Uğur Mumcu'yu andık- Ceyhun Balcı

UĞUR MUMCU’YU ANDIK! Bilgiye dayanan düşüncenin, araştırmacılığın ve elbette gerçeği arayıp bulma eyleminin bu coğrafyadaki önde gelen temsilcisi Uğur Mumcu’yu aramızdan ayrılışının 19. yıldönümünde saygı, sevgi ve özlemle...

Halkın Demokratik Dirilişi UĞUR DÜNDAR

HALKIN DEMOKRATİK DİRİLİŞİ      6 HAZİRAN 2013 UĞUR DÜNDAR Bü­yük Fran­sız dü­şü­nür ve ya­zar An­dre Gi­de “Her şey üç beş ay­dı­nın ka­fa kal­dır­ma­sıy­la baş­lar!” der.Tak­si­m’­de tam da öy­le ol­du!Ön­ce “üç beş...

Günün Şiiri

GÜNCE

 

Hatırnaz kanaviçe 

Yıldızların oyasında ay 

Yüzünü ağartacak zağar

Kıvranır durur gece

 

Gök salıncak

Kolan vuran sarı çocuk

Aydınlık bir türküye yükselişi

Mahmurluğun

 

Sabahı gıdıklıyor

Muzır yaprak hışır kavak

Tatlı düş sarnıcından silkinmede

Kuşluktaki cıvıl kuş

 

Bir şafak daha atıyor teyelinden zaman 

                        -Can Ceylan-

E-Bülten Kayıt