• Dr. Can Ceylan
  • Dr. Can Ceylan
  • Dr. Can Ceylan
  • Dr. Can Ceylan
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Bilimsel Yayınlar

Kitap Bölümleri

1. Can Ceylan. Sık Görülen Bulaşıcı dermatozlar. Kutan Bakteriyozlarda etkenler. Editör: Şebnem Özkan. Dokuz eylül Rektörlük matbaası. 1.baskı. İzmir, 2002:51-57. 2. Can Ceylan. Pediatrik mukokutanöz tümörler. Pediatrik...

Ulusal Bildiriler

1. Erboz, S., S. Ciğer, I. İnanır ve C. Ceylan, “Bir epidermodisplazia verrüsiformis olgusunda interferon alfa 2a kullanımı”, X. Prof.Dr. A.Lütfü Tat sempozyumu, 573-580, Ankara, 1991. 2. Alper, S., A. Varol ve C. Ceylan,...

Ulusal Yayınlar

1. Can Ceylan, Fezal Özdemir, Sezer Erboz, Alican Kazandı, Aslı Özol. Bazal hücreli karsinomda topikal fotodinamik tedavi. Türkderm Dergisi 1999; 33:153-157. 2. Can Ceylan, Sibel Alper, Sezer Erboz. Hodgkin lenfomalı bir...

Uluslararası Bildiriler

1. Ceylan C, S. Erboz, F. Ozdemir ve S. Alper, “Topical photodynamic therapy for intraepidermal epithelioma,” Abstracts of the 8th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology, Amsterdam, Vol.12,...

Uluslararası Yayınlar

1. Can Ceylan, G Öztürk, S Alper. Non-melanoma skin cancers between the years of 1990 and 1999 in İzmir, Turkey: Demographic and clinicopathological characteristics. The Journal of Dermatology 2003;30 (2):123-131 2. Can...

Günün Şiiri

GÜNCE

 

Hatırnaz kanaviçe 

Yıldızların oyasında ay 

Yüzünü ağartacak zağar

Kıvranır durur gece

 

Gök salıncak

Kolan vuran sarı çocuk

Aydınlık bir türküye yükselişi

Mahmurluğun

 

Sabahı gıdıklıyor

Muzır yaprak hışır kavak

Tatlı düş sarnıcından silkinmede

Kuşluktaki cıvıl kuş

 

Bir şafak daha atıyor teyelinden zaman 

                        -Can Ceylan-

E-Bülten Kayıt